สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)
ม.ค.
23

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ S-TECH OPEN HOUSE 2017

วันที่ 18 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนทุ่งศุข…

ม.ค.
17

วันครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่16 มกราคม 2561นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกู…

ธ.ค.
18

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลา…