ระเบียบการรับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2561 มาแล้ว!!!

ระเบียบการ รับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2561 รวม 10 โครงการ

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบบโควตารอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolioประจำปีการศึกษา 2561 รวม 10 โครงการ

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560

1. โครงการเพชรตะวันออก ใช้คะแนน 4 ภาคเรียน โดยต้องมีตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p1.pdf

2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ ดนตรี- ขับร้อง, กีฬา, วิชาการ นาฏศิลป์ และศิลปะ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p2.pdf

3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p3.pdf

4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p5.pdf

5. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีความสามารถทางการกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p7.pdf

6. การรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

รายละเอียด (ตอนนี้ยังเข้าไปดูไม่ได้นะ)
http://regservice.buu.ac.th/text/p8.pdf

7. โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์
ต้องเรียนสายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์ในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือระดับประเทศ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p9.pdf

8. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผิอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับ
สายศิลป์ สมัครได้ในสาขาการจัดการและการสอนกีฬา วุฒิ ศศ.บ. และสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา วุฒิ ศศ.บ.นะจ๊ะ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p10.pdf

เว็บหลัก http://regservice.buu.ac.th/

 

ค้นหามหาวิทยาลัยการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ต้องการรู้ วันและเวลาในการรับนิสิต / นักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ว่าเปิดรับสมัครวันไหนนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ตามลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยครับ

  1. http://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews
  2. https://sites.google.com/site/guidancesa2017/prachasamphanth/khxmulkarrabnisitnaksuksanitaelarxbkhxngmhawithyalaypikarsuksa2561
  3. https://www.sangfans.com/searchuniversity/

อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ชลบุรี
ได้จัดการสอบปลายภาคเพื่อวัดระดับความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 -29 กันยายน พ.ศ.2560 โดยการสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

รับบริจาควอลเลย์บอล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับมอบลูกวอลเลย์บอลจำนวน 20 ลูกและหนังสือแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนและด้านกีฬาให้แก่นักเรียน อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสถานศึกษาสีขาว ของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

อ่านเพิ่มเติม