Author Archives

Archive of the posts written by author: รัชวุฒิ แจ้งมาก.
มิ.ย.
13

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ และเลขลำดับที่ http://wow.in…

มิ.ย.
9

ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายระหว่างปี เพื่อสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด

ให้นักเรียนทุกคน เตรียมเอกสารผลการเรียน ปพ.…

มี.ค.
21

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษา…

ส.ค.
19

SAR ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนท…

ก.ค.
2

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิ…

ก.ค.
2

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู…

มิ.ย.
21

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเสนีย์ ส…

มิ.ย.
8

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหร…