มหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้นำคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางน้ำค้าง โตจินดาและดร.สุภา ไทยเขียว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อมานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน Listeracy,Numerady และ Reasoning Abilityโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยมีการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนในทุกกลุ่มรายวิชา ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ อ่านเพิ่มเติม

งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต” และการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานทำ100% โดยมีคณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” เข้าร่วมงานจำนวน 2 ท่าน คือ นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน และนางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์

งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เป็นประธานในพิธีงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านคือคุณครูสุเทพ พงษ์พูล และนายนุรักษ์ สัมฤทธิ์ พนักงานบริการ ภายในงานได้จัดให้แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุ อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านคือ คุณครูสุเทพ พงษ์พูล และนายนุรักษ์ สัมฤทธิ์ พนักงานบริการ เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณราชการ อ่านเพิ่มเติม