Author Archives

Archive of the posts written by author: admin.
ก.ย.
13

มหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง …

ก.ย.
12

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติ…

ก.ย.
12

งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่12 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทีย…

ก.ย.
9

งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสุรชาติ มานิต…

ก.ย.
9

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิ…

ก.ย.
5

นิเทศติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” …

ก.ย.
3

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบ…

ส.ค.
18

วันวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี…

ส.ค.
13

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ข…

ก.ค.
31

วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวั…

ก.ค.
27

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ก.ค.
23

จัดนิทรรศการการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ก.ค.
8

รร.ทุ่งศุขลาฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหาร คร…

มิ.ย.
29

กิจกรรม Shift and Share V-Spirit อาสาทำความดี

กิจกรรม Shift and Share V-Spirit อาสาทำความ…