Author Archives

Archive of the posts written by author: admin.
มิ.ย.
21

การปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา &#8…

มิ.ย.
11

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามและถือปฏิบัติ…

มิ.ย.
11

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น…

มิ.ย.
11

กลุ่มสัมพันธ์ 25560

โรงเรียนทุ่งศุขพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะ…

เม.ย.
30

พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าโรงเรีย…

มี.ค.
15

ศึกษาดูงานต้นแบบโรงรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ก.พ.
24

Open House 2016

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ก.พ.
15

นักเรียนทัศนศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ก.พ.
14

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา

การทำข้อตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเร…

ก.พ.
2

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนทุ่งศ…

ก.พ.
2

ติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-net 59

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคร…

ม.ค.
17

วันครูประจำปี 2560

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครูคณะคร…

ม.ค.
16

ทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประเภทนักเรียน

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทุ่งศุขลาคัพ ครั้ง…

ม.ค.
15

ทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทุ่งศุขลาคัพ ครั้ง…

ม.ค.
13

เชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทุ่งสุขลาคัพต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1

เชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทุ่งสุขลาคัพต…

ธ.ค.
26

แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ นาวิน มัตนาวี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คุณอำพล บุญชอบ …

ธ.ค.
26

Christmas Day 2016

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน…

ธ.ค.
26

แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมโนรม

เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน 2559 งานแนะแนวได้อ…

ธ.ค.
26

บรรพชาสามเณร ณ ปราสาทสัจธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธ…

ธ.ค.
6

พิธีมอบลานอเนกประสงค์และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คุณวิชิต แซ…