โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม หนั่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธี เพือให้นักเรียนได้แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอน และเปิดโอกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมชมนิทัศการ กิจกรรมต่างๆมากมาย