ก.พ.
6

วันครู

วันที่ 16 มกราคม 2562 สพม.เขต 18 ได้จัดงานว…

ก.พ.
6

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายเสนีย์ สำราญส…

ก.พ.
6

งานวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทย…

ม.ค.
3

พิธีบรรพชาสามเณร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนทุ่งศุขลา…

ม.ค.
3

Thungsukla Open House ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายนเรศ บุญครอง ประธ…

ม.ค.
3

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระกา…

ธ.ค.
6

สอบธรรมศึกษา ระดับชั้น ตรี โท และเอก

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนท…

ธ.ค.
6

วันวชิราวุธ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายเสนีย์ สำราญสุข…