ก.พ.
6

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” …

ก.พ.
6

โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนทุ่งศุข…

ก.พ.
6

วันครู

วันที่ 16 มกราคม 2562 สพม.เขต 18 ได้จัดงานว…

ก.พ.
6

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายเสนีย์ สำราญส…

ก.พ.
6

งานวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทย…

ม.ค.
3

พิธีบรรพชาสามเณร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนทุ่งศุขลา…

ม.ค.
3

Thungsukla Open House ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายนเรศ บุญครอง ประธ…

ม.ค.
3

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระกา…

ม.ค.
3

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

‘ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเสนีย์ สำร…

ธ.ค.
27

เกณฑ์การสมัครสอบครูขั้นวิฤตโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

เกณฑ์การสมัครสอบครูขั้นวิฤตโรงเรียนทุ่งศุขล…

ธ.ค.
6

สอบธรรมศึกษา ระดับชั้น ตรี โท และเอก

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนท…

ธ.ค.
6

การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน “ทุ่งศุขลาเกมส์ ครั้งที่ 42”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนร…

ธ.ค.
6

วันวชิราวุธ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายเสนีย์ สำราญสุข…

ธ.ค.
6

มอบทุนการศึกษา “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต”

เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาวกิติยา เ…