• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การรับนักเรียน (รอบที่สอง) ปีการศึกษา 2566

📌การรับนักเรียน (รอบที่สอง) ปีการศึกษา 2566
📌กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

     1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่แนบมานี้เพื่อเลือกโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 4 เมษายน 2566 

*** ปิดระบบการรับสมัคร วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
2. ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 6 เมษายน 2566 (หน้าเพจกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิงห์สมุทร)
3. รายงานตัว/มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ

☎️ ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงาน กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โทรศัพท์ 038-437 095 ต่อ 102