• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 9-18 ต.ค. 2564 นายธรรมนิตย์ บ้านพวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ ครูที่ปรึกษาและครูงานอนามัยโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นม.3/1,3/2,4,5,6 เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี-ระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย