• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการครู ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์