• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในงานมหกรรมรวมคนสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจําปี 2564 ชมรมฯ ระดับดีเด่น

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนาธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ ไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดบูธนิทรรศการผลงานและการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี