• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 121 ทุน และได้ให้การต้อนรับนายสมลักษณ์ ชัยวัฒนธีรากร ผู้จัดการร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาบางปะกงและนางศิริพร ทรัพย์สัตย์ ที่ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนโดยได้มอบรถจักรยาน แผงโซล่าเซลล์ เครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ หอประชุมหลวงพ่อคำดีระวีนุสรณ์