• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยนายธรรมนิตย์ บ้านพวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและ นักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา จำนวน 27 คน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี