• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานนักเรียนในแต่ละรายวิชาให้มีความรู้เท่ากัน ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”