• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

กิจกรรมปฐมนิเทศกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศกลุ่มสัมพันธ์นักเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศกลุ่มสัมพันธ์ ปรับพื้นฐานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีกันและรับทราบข้อปฏิบัติของโรงเรียน