• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและแสดงความสามารถในการใช้ภาษา เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก