• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน2565

นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ทีพี ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา