• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม 2565 นางจันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติและตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ หอประชุมหลวงพ่อคำดีระวีนุสรณ์