• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงข่าวสาร แนวทางการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน การรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมหลวงพ่อคำดีรวีนุสรณ์