• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือก ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 316 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 147 คน รวมผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 463 คน ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”