• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้าย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กำกับ ติดตามการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้าย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์