• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสารบรรณและพัสดุฝ่ายบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • รับ-ส่งหนังสือราชการและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียนในกลุ่มงานบุคคล
  • ดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • จัดลงทะเบียนพัสดุฝ่ายบุคคล
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย