• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การสหประชาติ

สารจากรัฐมนตรี


วีดีทัศน์


สื่อประชาสัมพันธ์