• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • รวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ครบถ้วน รวดเร็วเป็นปัจจุบัน
  • ๑๖.๔ ปฏิบัติมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย