• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้ายสถานศึกษา โดยมีแผนการรับสมัครเรียน ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ห้องเรียน รวมผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 665 คน ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์