• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน โดยมีนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดรวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา