• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

แจกหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนรับเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) อย่างเคร่งครัด